cung cấp máy chấm công, két thu ngân giá rẻ, máy tính tiền cảm ứng tại Hải Phòng. Holine 02252688333