Phần mềm quản lý phòng khám
Phần mềm quản lý phòng khám

Phần mềm quản lý phòng khám

Giá: Giá liên hệ
Lượt xem: 1611

Phần mềm quản lý phòng khám mạch 

  • Link dùng thử: Tại đây

  • Quản lý tất cả các gói dịch vụ của phòng khám

  • Quản lý nhập hàng, xuất hàng, tồn khô tất cả các loại mặt hàng

  • Kiểm kê kho nhanh với thiết bị kiểm kho, hoặc máy quét chuyên dụng (sản phẩm phải có mã vạch)

  • Quản lý lịch điều trị cho các gói dịch vụ có số lần điều trị.

  • Quản lý thông tin khách hàng, chăm sóc khách hàng

  • Quản lý qũy tiền mặt của cửa hàng

  • Quản lý công nợ khách hàng, nhà cung cấp

  • Quản lý lương, ngày đi làm và hoa hồng cho từng nhân viên

  • Hỗ trợ quản lý xem báo cao online với gói cao hơn.

Liên hệ : 0225.2688.333 - 08686.13.198 

Số lượng sản phẩm:

Thông tin sản phẩm Hướng dẫn thanh toán

Phần mềm quản lý phòng khám dùng cho các phòng khám tư nhân nhỏ và trung bình có khoảng 1000 bệnh nhân mỗi ngày và số lượng phòng khám 1-5.

Phần mềm hỗ trợ việc xem lịch sử khám bệnh, sao chép đơn thuốc cũ, sử dụng mẫu đơn thuốc soạn trước giúp thực hiện việc khám và kê đơn thuốc được thực hiện nhanh chóng. Các nghiệp vụ chính bên dưới:

1) NGHIỆP VỤ PHÒNG KHÁM

Tiếp nhận bệnh nhân khám bệnh với thông tin bệnh nhân gồm: Họ tên, tuổi, địa chỉ, điện thoại, nghề nghiệp, lý do khám.

Khám chữa bệnh: Xét nghiệm, chuẩn đoán, kê đơn thuốc, bác sỹ khám, ngày tái khám, tiền khám, ghi chú.

Kê đơn thuốc theo toa ứng với từng bệnh nhân (lưu trữ từng đơn thuốc ở từng lần khám bệnh và từng bệnh khác nhau)

Đặt lịch hẹn khám trước với bác sỹ

Xem lịch tái khám của bệnh nhân đã khám trước đây.

Tìm kiếm bệnh nhân và lịch sử khám bệnh của từng người: theo họ tên, tuổi, địa chỉ, tháng, năm, ngày khám.

Soạn trước đơn thuốc mẫu cho các bệnh khác nhau giúp kê thuốc nhanh cho bệnh nhân.

2) NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ

Quản lý thông tin bệnh nhân: Họ tên, tuổi, địa chỉ, điện thoại, nghề nghiệp, lý do khám, ngày khám .

Quản lý lịch sử khám bệnh, điều trị của từng bệnh nhân và từng đơn thuốc đã cho.

Quản lý thông tin lịch hẹn trước của bệnh nhân với bác sĩ.

Quản lý danh mục thuốc, lớp thuốc

Quản lý danh mục nhân viên, bác sỹ

3) THỐNG KÊ BÁO CÁO

Báo cáo và thống kê bệnh nhân khám bệnh theo ngày, tháng, năm

+ Báo cáo doanh thu phòng khám: theo Ngày, tháng, năm

Báo cáo số lượng thuốc đã xuất : theo tên thuốc, lớp thuốc, Ngày, tháng, năm

4) HỆ THỐNG

+ Quản lý tham số cấu hình hệ thống

+ Thay đổi mật khẩu người quản trị

+ Công cụ sao lưu và phục hồi cơ sở dữ liệu (Database), cho phép sao lưu phục hồi dữ liệu hiện tại của phần mềm. Dữ liệu sao lưu có thể được lưu giữ định kỳ hoặc phục hồi ở máy tính khác.